En compliment amb el deure d'informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, INSTAL·LACIONS I MUNTATGES LARA, S.L.U. (INSTAL·LACIONS I MUNTATGES LARA), l'informa que les dades aquí consignades corresponen a l'entitat titular del lloc web http://www.instalacioneslara.es.

Denominació: INSTAL·LACIONS I MUNTATGES LARA, S.L.U.

Domicili: CL SANTIAGO RUSIÑOL, 1 – 08750 MOLINS DE REI (Barcelona)

Telèfon: 932503231

Email: info@instalacioneslara.es

CIF: B66134859

Inscripció registral: Registre Mercantil de Barcelona Tom 43985 , Foli 177, S 8, Fulla B443696

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual de la totalitat d'elements continguts en aquesta Web, incloses les marques comercials, formats, dissenys gràfics, textos, imatges i documents, pertanyen a INSTAL·LACIONS I MUNTATGES LARA i es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d'aquest lloc web i de qualsevol dels seus continguts sense el permís exprés i per escrit de INSTAL·LACIONS I MUNTATGES LARA.

L'accés al lloc web no implica cap mena de renúncia, transmissió, llicència o cessió d'aquests drets per part de INSTAL·LACIONS I MUNTATGES LARA, tret que s'estableixi expressament el contrari.

CONDICIONS D'ÚS

L'accés a aquest lloc web implica l'acceptació d'aquestes condicions d'ús sense reserves que regulen l'accés i la utilització del mateix amb la finalitat de posar a la disposició dels usuaris informació sobre els nostres productes i serveis. Es prohibeix expressament la utilització dels continguts d'aquest lloc web per a la seva utilització amb finalitats comercials o per a la seva distribució, transformació o comunicació.

INSTAL·LACIONS I MUNTATGES LARA, no respondrà de cap conseqüència, mal o perjudici que poguessin derivar-se d'aquesta utilització o ús de la informació.

Tant l'accés a aquesta Web com l'ús que pugui fer-se de la informació continguda en la mateixa és de l'exclusiva responsabilitat de qui el realitza.

L'usuari s'obliga a no utilitzar la informació que es publica en aquesta Web amb finalitats o efectes il·lícits o lesius, a no danyar o inutilitzar la informació i a no realitzar qualsevol altra acció que puguin ser contrària al contingut d'aquest Avís Legal. INSTAL·LACIONS I MUNTATGES LARA no pot assegurar la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés a aquest lloc web, encara que posarà els seus majors esforços per a evitar-los.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'Abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la seva normativa de desenvolupament, se l'informa que les dades personals proporcionades per vostè seran tractats amb les següents finalitats:

A través de l'emplenament de formularis de contacte de la Web o mitjançant l'enviament de correus electrònics o qualsevol altre tipus de sol·licitud d'informació remesa a INSTAL·LACIONS I MUNTATGES LARA, l'interessat presta el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades personals.

En cap cas INSTAL·LACIONS I MUNTATGES LARA, utilitzarà les dades personals dels interessats per a fins diferents dels anteriorment esmentats, ni els comunicarà a tercers sense el consentiment previ i exprés de l'afectat, i es compromet a guardar el degut secret professional i a establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a salvaguardar la informació conforme als requeriments que estableix l'esmentat Reglament. La base legal per al tractament de les dades de contacte obtinguts a través de la present pàgina web amb els fins a dalt indicats serà el consentiment exprés prestat pel propi interessat. Així mateix, quan l'usuari sol·liciti els nostres serveis, la base legal del tractament serà el compliment d'un contracte del qual l'interessat és part. Les dades personals de contacte facilitats mitjançant la present pàgina web es conservaran en els nostres registres durant un període de tres anys. En relació a les dades tractades per a la prestació dels nostres serveis, aquests seran conservats mentre sigui necessari per a aconseguir aquesta fi i puguin derivar-se responsabilitats del seu tractament. No obstant això, en qualsevol moment vostè pot sol·licitar mitjançant escrit acompanyat de còpia de document oficial que li identifiqui, l'accés a les seves dades personals i la seva rectificació o supressió. Així com limitar el seu tractament, o directament oposar-se al tractament o exercir el dret a la portabilitat d'aquests.

També l'informem del seu dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considera que en el tractament de les seves dades no s'estan respectant els seus drets.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE MENORS

Qui facilita les dades a través dels formularis d'aquesta Web i accepta el seu tractament declara formalment ser major de 14 anys.

Queda prohibit l'accés i ús del portal als menors de 14 anys d'edat.

INSTAL·LACIONS I MUNTATGES LARA recorda a les persones majors d'edat que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per a sol·licitar algun producte.

També els informa que existeixen programes informàtics per a delimitar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

XARXES SOCIALS

En seguir el nostre perfil en les xarxes socials consent expressament el tractament de les seves dades personals conforme a la seva política de privacitat. També consent expressament l'accés de INSTAL·LACIONS I MUNTATGES LARA al tractament de les seves dades contingudes en la llista d'amics i al fet que al fet que les notícies publicades sobre qualsevol producte de INSTAL·LACIONS I MUNTATGES LARA apareguin en el seu mur.

De conformitat amb el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU, l'informem que les dades personals dels seguidors de INSTAL·LACIONS I MUNTATGES LARA, seran incorporats a un fitxer el titular del qual és INSTAL·LACIONS I MUNTATGES LARA amb la finalitat de mantenir-li informats a través de les xarxes socials sobre notícies relatives a les activitats de INSTAL·LACIONS I MUNTATGES LARA.

La seva petició per a connectar, implica necessàriament el seu consentiment per als tractaments assenyalats.

La publicació de comentaris i continguts en les xarxes socials es convertiran en informació pública, per la qual cosa els usuaris hauran de tenir especial cautela quan decideixin compartir la seva informació personal. INSTAL·LACIONS I MUNTATGES LARA no es fa responsable per la informació que els usuaris incorporin en la pàgina. No obstant això, les persones les dades personals de les quals es trobin publicats o estiguin inclosos en comentaris, podran sol·licitar a INSTAL·LACIONS I MUNTATGES LARA la cancel·lació d'aquests.

En qualsevol moment, vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, limitar el tractament de les seves dades, o directament oposar-se al tractament, o exercir el dret a la portabilitat d'aquests. Tot això, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que li identifiqui, dirigit a INSTAL·LACIONS I MUNTATGES LARA . En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

ENLLAÇOS A ALTRES WEBS

Els enllaços (links) que pot trobar en aquesta Web són un servei als usuaris. Aquestes pàgines no són operades ni controlades per INSTAL·LACIONS I MUNTATGES LARA, per això, no es fa responsable dels continguts d'aquests llocs web ni estan cobertes pel present Avís Legal. Si accedeix a aquestes pàgines Webs haurà de tenir en compte que les seves polítiques de privacitat poden ser diferents a la nostra.

LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JURISDICCIONAL

El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és aplicable.

Per a la resolució de les controvèrsies que poguessin derivar-se a conseqüència del que es disposa en les presents disposicions i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment. L'usuari, en virtut de l'acceptació de les condicions recollides en aquest Avís legal, renúncia expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

En qualsevol cas, dins de la jurisdicció espanyola, si la legislació permetés sotmetre's a un fur en concret, l'usuari renuncia expressament al fur que pogués correspondre-li i se sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de BARCELONA.

Última actualització: 04/10/2023